Theater
The 2015 Salihara Theaterfest: Tribute to Arifin C. Noer
Madekur dan Tarkeni atawa Orkes Madun I | April 09-10, 2015, 08:00 PM
Mega-Mega | April 11-12, 2015, 08:00 PM
Kocak-kacik | April 16-17, 2015, 08:00 PM
Sumur Tanpa Dasar | April 18-19, 2015, 08:00 PM
Kapai-kapai (atawa Gayuh) | April 23-24, 2015, 08:00 PM
Teater Salihara, Galeri Salihara, Teater Atap

Read More

Please Wait

We are processing your request.

Please do not refresh this page.